LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ BKS

TRỤ SỞ CHÍNH

124 Điện Biên Phủ, Phường ĐaKao, Quận 01, TP.HCM

Toà nhà MH, 730 Võ Văn Kiệt, Phường 01, Quận 05, TP.HCM

Số điện thoại: (+84) 396 747 779

Email: contact@bks.com