Dự án

Tư vấn chuyển đổi số doanh nghiệp kinh doanh giáo dục

Tư vấn chuyển đổi số doanh nghiệp kinh doanh giáo dục

|

Sứ mệnh – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi Tầm nhìn: Trở thành chuỗi Trường mầm non chất lượng dẫn đầu tại Việt Nam và khu vực. Sứ mệnh: Mang đến chương trình giáo dục tốt nhất với chi phí hợp lý nhằm tạo cơ hội cho tất cả các bé trong mọi tầng lớp gia...