CNTT và Viễn thông

Chuyển đổi số trong ngành xây dựng

Chuyển đổi số trong ngành xây dựng

| ,

Xây dựng hiện đang là một trong những ngành quan trọng được Nhà nước Việt Nam quan tâm đẩy mạnh. Dưới sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngành xây dựng cũng không bỏ qua quá trình chuyển đổi số với mong muốn lớn mạnh và phát triển....

ERP là gì?

ERP là gì?

|

ERP (Enterprise Resource Planning) là phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Hệ thống này cho phép truy cập vào dữ liệu nội bộ được chia sẻ để...

CRM là gì?

CRM là gì?

|

CRM là từ viết tắt của Customer Relationship Management. Chúng ta có thể hiểu rằng CRM là một phương pháp giúp doanh nghiệp cải thiện mối quan hệ...