CNTT và Viễn thông

Vai trò của CRM hoặc ERP trong chuyển đổi số

Vai trò của CRM hoặc ERP trong chuyển đổi số

|

I.Vai trò của CRM trong chuyển đổi số CRM (Customer Relationship Management), là phần mềm quản lý hệ thống của doanh nghiệp 1.Chức năng của CRM: Tích hợp được với Tổng đài số (Call Center)Tích hợp được với những công cụ MarketingTích hợp Công...

ERP là gì?

ERP là gì?

|

ERP (Enterprise Resource Planning) là phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Hệ thống này cho phép truy cập vào dữ liệu nội bộ được chia sẻ để...

CRM là gì?

CRM là gì?

|

CRM là từ viết tắt của Customer Relationship Management. Chúng ta có thể hiểu rằng CRM là một phương pháp giúp doanh nghiệp cải thiện mối quan hệ...

Chuyển đổi số là gì?

Chuyển đổi số là gì?

|

   Khái niệm “Chuyển đổi số” đã xuất hiện trên toàn thế giới từ năm 2015 đến năm 2017. Tại Việt Nam, Chính phủ đã đề cập đến thuật ngữ này từ...