Đội ngũ BKS

Đội ngũ tư vấn

Ông Hồ Thái Trường Giang

Tổng giám đốc BKS

Có trên 20 năm kinh nghiệm trong phát triển và triển khai hệ thống thông tin quản lý trong ngành tài chính, ngân hàng. Tham gia nhiều dự án ứng dụng công nghệ 4.0 trong tư vấn chiến lược chuyển đổi số doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Xuân Thời

Chủ tịch Tập đoàn Bảo Nguyên

Có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư giáo dục và du học. Tham gia nhiều dự án về tư vấn đào tạo giáo dục, xúc tiến hội nhập quốc tế.

Xem thêm >>

Ông Dương Như Hùng

Trưởng khoa Quản lý Công nghiệp Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

Có trên 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực tài chính. Tham gia nhiều dự án về tư vấn trong lĩnh vực sân bay, hội nhập quốc tế và phát triển chiến lược địa phương.

Xem thêm >>

Bà Nguyễn Thị Cẩm Tiên

Giám đốc điều hành BKS

Có hơn 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và triển khai dự án công nghệ thông tin. Tham gia vào nhiều dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong các đơn vị nhà nước và tư nhân.

Xem thêm >>

Ông Lâm Thiếu Quân

Tổng giám đốc CTCP Công nghệ Tiên Phong

Có trên 30 năm kinh nghiệm trong việc ứng dụng công nghệ cao vào nhiều lĩnh vực kinh tế; thành lập và quản lý thành công nhiều công ty khởi nghiệp; là nhà sáng lập và đồng sáng lập của nhiều công ty về công nghệ tại Việt Nam.

Xem thêm >>

Ông Trần Tuyên Đức

Phó chủ tịch HĐQT Sao Bắc Đẩu

Có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tham gia nhiều dự án ứng dụng công nghệ 4.0 trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

Tổng giám đốc CTCP Gate 1

Có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng và bất động sản. Tham gia đầu tư vào nhiều dự án như tư vấn thiết kế quy hoạch, giám sát tư vấn quản lý dự án, thi công công trình và hạ tầng xây dựng.

Xem thêm >>

Ông Nguyễn Thanh Sơn

Tổng giám đốc INCOM Sài Gòn

Có trên 20 năm công tác trong lĩnh vực tư vấn xây dựng đội nhóm, vận hành doanh nghiệp SMEs, và hỗ trợ nghiên cứu các giải pháp kêu gọi đầu tư.

Xem thêm >>