Đội ngũ BKS

Đội ngũ tư vấn

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

Tổng giám đốc CTCP Gate 1

Có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng và bất động sản. Tham gia đầu tư vào nhiều dự án như tư vấn thiết kế quy hoạch, giám sát tư vấn quản lý dự án, thi công công trình và hạ tầng xây dựng.

Xem thêm >>

Ông Trần Tuyên Đức

Phó chủ tịch HĐQT Sao Bắc Đẩu

Có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tham gia nhiều dự án ứng dụng công nghệ 4.0 trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Tiên

Giám đốc điều hành BKS

Có hơn 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và triển khai dự án công nghệ thông tin. Tham gia vào nhiều dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong các đơn vị nhà nước và tư nhân.

Xem thêm >>

Ông Dương Như Hùng

Trưởng khoa Quản lý Công nghiệp Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

Có trên 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực tài chính. Tham gia nhiều dự án về tư vấn trong lĩnh vực sân bay, hội nhập quốc tế và phát triển chiến lược địa phương.

Xem thêm >>