Tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với Doanh nghiệp

bởi | Th6 3, 2022 | Chuyển đổi số, CNTT và Viễn thông

Tại sao cần chuyển đổi số là câu hỏi mà các doanh nghiệp luôn đặt ra trước khi quyết định chuyển đổi hay không? Vậy hãy cùng BKS tìm hiểu tầm quan trọng của việc chuyển đổi số.

Hành vi tiêu dùng của khách hàng đã thay đổi, thị trường cũng trở nên cạnh tranh hơn, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp và làm tăng nhu cầu số hóa, chuyển đổi kỹ thuật số hoặc chuyển đổi mô hình kinh doanh cụ thể.

Theo Brian O’Reilly Giám đốc Điều hành Công ty Tư vấn Quản lý SEA

Trước hết, chúng ta cần biết rõ rằng Doanh nghiệp luôn chịu tác động của bối cảnh thị trường hay nền kinh tế quốc gia và toàn cầu. Với môi trường kinh tế đầy biến động như hiện nay, mỗi doanh nghiệp cần phải thay đổi để thích ứng với khách hàng và linh hoạt hơn trong môi trường cạnh tranh. Đây là điều kiện tiên quyết để công ty tồn tại và thành công

Quá trình tiến hóa của Chuyển đối số

Thứ hai, hãy xem xét những lợi ích nội tại mà Chuyển đổi kỹ thuật số mang lại. Chuyển đổi số không phải là đích đến của doanh nghiệp nhưng sẽ giúp doanh nghiệp xác định rõ điểm đến của mình. Bởi trước khi thực hiện chiến lược này, bản thân doanh nghiệp cần định vị chính xác thương hiệu. Điều này có nghĩa là Doanh nghiệp phải định lượng khối lượng công việc hoạt động hàng ngày hiện tại của công ty, kết quả tài chính và tiếp thị. Tiếp theo, là xác định tiềm năng phát triển của Doanh nghiệp dựa trên nguồn lực hiện tại và nhu cầu phát triển trong tương lai. Giải quyết vấn đề về mối quan hệ giữa tiềm năng hiện có và tiềm năng phát triển sẽ làm rõ lộ trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Cuối cùng, bản thân Doanh nghiệp luôn nảy sinh những mục đích phục vụ tốt hơn nhu cầu kinh doanh mà khi thực hiện Chuyển đổi số, Doanh nghiệp có thể dễ dàng đạt được:

  • Truy cập thông tin nhanh chóng – đầy đủ – chính xác
  • Tối ưu hóa chi phí hoạt động – Tăng Doanh thu và Lợi nhuận
  • Kiểm soát và đánh giá hiệu quả công việc chính xác hơn
  • Đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin
  • Tăng tính cạnh tranh, tăng trải nghiệm khách hàng, cách tiếp cận và phục vụ khách hàng tốt hơn.

Với những lý do trên, chúng ta có thể đánh giá một cách khách quan tầm quan trọng của quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Đó là xu hướng tất yếu.