Số hóa dữ liệu trong Doanh nghiệp

bởi | Th6 11, 2022 | Chuyển đổi số, CNTT và Viễn thông

Số hóa doanh nghiệp là phương pháp tối ưu hóa doanh nghiệp, chuyển đổi các định dạng khác nhau thành dữ liệu trên máy tính hoặc các thiết bị lưu trữ khác. Một số chuyển đổi như quản lý doanh nghiệp, chuyển đổi công tác điều hành, các hồ sơ, giấy tờ, tài liệu viết tay, bản in, hình ảnh, âm thanh

  • Scan lưu trữ văn bản dưới dạng hình ảnh.
  • Tạo Chỉ mục lưu trữ giúp tìm kiếm nhanh.
  • Tạo meta data để tìm kiếm văn bảng đa chiều
  • Gắn liên kết cho một hệ thống văn bản
  • OCR nhận dạng chuyển thành dạng Text mở rộng khả năng tìm kiếm theo Text
  • Dùng Search Engine tạo index chỉ mục để tìm kiếm nhanh, gần đúng nhất nội dung mình cần