Nguyễn Thị Cẩm Tiên

Đồng sáng lập viên

Tóm tắt

Có hơn 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và triển khai dự án công nghệ thông tin. Tham gia vào nhiều dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong các đơn vị nhà nước và tư nhân.

Trình độ

Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh (eMBA)
Cao Học chuyên ngành Tư Vấn Quản Trị Quốc Tế (MCI), Đại học Khoa Học Ứng Dụng Nort Western, Thụy Sỹ (University of Applied Sciences Northwestern, Switzerland) – [2018]

Kỹ sư Quản lý và Công nghệ môi trường
Đại học Bách Khoa TP.HCM, Việt Nam [2013]

Hiệp hội

Thành viên, Hội Cựu sinh viên Phú Thọ – Bách Khoa – [2020 – nay]

Xuất bản:

Tiếng Anh

 • Nguyen Thi Cam Tien, Luu Dinh Hiep, and Le Thi Dung (2021).
  Using GIS to analyse factors affecting the apartment price – Case study: neighborhood of Ho Chi Minh metro (line1). The 10th International GIS-IDEAS 2021 Conference.
 • Le Thi Dung, Vo Le Phu, Nguyen Hoang My Lan, Nguyen Thi Cam Tien and Luu Dinh Hiep (2020). Sustainable Urban Drainagem System Model for The Nhieu Loc – Thi Nghe Basin, Ho Chi Minh City. IOP Conference Series: Earth and Environment Science, Volume 652, doi: 10.1088/1755-1315/652/1/012012

Tiếng Việt

 • Lưu Đình Hiệp, Nguyễn Thị Cẩm Tiên & Phạm Ngọc Nhã Thi (2020). Ửng dụng Công nghệ GIS để quản lý Quy hoạch và Phát triển Hệ thống kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Hội thảo GIS toàn quốc 2020, Hồ Chí Minh
 • Lê Tân Cương, Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Cẩm Tiên (2019). Xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn thải để tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả bảo vệ chất lượng nước biển ven bờ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tạp chí Môi trường.
 • Nguyễn Thị Cẩm Tiên, Nguyễn Danh Thành, Lưu Đình Hiệp (2017). Ứng dụng WebGIS trong Mô hình Hệ hỗ trợ ra quyết định không gian (SDSS) quản lý hệ thống thoát nước và kiểm soát ngập tại thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực nghiên cứu: Lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Hội thảo GIS toàn quốc 2017, Bình Định.

Kinh nghiệm

Chuyên viên Tư vấn và Phát triển công nghệ GIS

2021: Công ty Cổ phần enCity Việt Nam
January 01, 2021
12 AM

Giám đốc điều hành

2021: Công ty Smart NHT
January 01, 2021
12 AM

Trợ lý Giám đốc Khối dữ liệu

2020: Công ty Asset Việt Nam
January 01, 2021
12 AM

Chuyên viên GIS

2018-2020: Trung tâm Công nghệ thông tin Địa lý ĐH Bách Khoa TPHCM
January 01, 2021
12 AM

Thuyết trình, hội thảo

The 10th International GIS IDEAS 2021 Conference held at Naresuan University, Thailand on 2-4 September 2021.

Hội thảo GIS toàn quốc 2020 “Đô thị thông minh hướng tơi Phát triển bền bững”, Đại học Bách Khoa TP.HCM, Việt Nam.

THA2019 International Conferences [2019]

“Water Management and Climate Change towards Asia’s Water-Energy-Food Nexus and SDGs”, Chulalongkorn University, Thailand [2019]

Dự án tiêu biểu

 • Quy hoạch tích hợp tỉnh Tây Ninh
 • Nền tảng bản đồ số trong dự án Bất động sản số (Asset)
 • Xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và các phần mềm chuyên ngành xây dựng giai đoạn 2, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương.
 • Xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác quản lý Quy hoạch và Hạ tầng kỹ thuật tỉnh Bình Phước
 • Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (xây dựng thí điểm cho thành phố Bà Rịa)
 • Ứng dụng Công nghệ thông tin (GIS) trong việc điểu tra, xây dựng và Quản lý Cơ sở dữ liệu ngầm đô thị trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
 • Ứng dụng Hệ thống Thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác phòng chống ngập lụt trên địa bàn tỉnh Bình Dương