Mức độ trưởng thành số hóa của Doanh nghiệp

bởi | Th6 17, 2022 | Chuyển đổi số, CNTT và Viễn thông

Một tổ chức thông thường sẽ trải qua 05 mức độ trưởng thành về mặt số hoá, từ giai đoạn sơ khai nhất là “Phản ứng” đến giai đoạn hoàn thiện nhất là “Trải nghiệm”. Đối với một Doanh nghiệp trước khi thực hiện chiến lược chuyển đổi số, cần xác định rõ mức độ trưởng thành hiện tại của mình đến đâu?

Quá trình phát triển về mặt số hóa của một Doanh nghiệp

Mức độ trưởng thành số sẽ giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin để định vị chính xác vị trí và vị thế mức độ số hóa, tổng thể trên 6 khía cạnh chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh gồm khách hàng, vận hành, chiến lược, công nghệ, văn hóa và dữ liệu. Từ đó, đơn vị có thể xác định các chỉ tiêu ưu tiên cho quá trình xây dựng lộ trình chuyển đổi theo đối chuẩn với các doanh nghiệp cùng quy mô. Cuối cùng, việc lựa chọn trong đầu tư và triển khai các sáng kiến, giải pháp số có thể tối ưu hơn.

Ông Trần Huy Bảo Giang, Tổng Giám đốc FPT Digital trong buổi giải đáp với doanh nghiệp về chuyển đổi số. Ảnh: FPT Digital

“Những đánh giá có độ chính xác cao về toàn bộ hiện trạng và đối chuẩn theo ngành sẽ giúp các nhà quản lý đưa ra hướng đi phù hợp nhất với mục tiêu và tầm nhìn đã đặt ra, đồng thời tránh đầu tư ồ ạt theo yêu cầu ngắn hạn. Có thể nói đánh giá mức độ trưởng thành số của doanh nghiệp là chìa khóa để xác định bước đi tiếp theo.”, ông Giang khẳng định.

Ở góc độ chuyên gia tư vấn, ông Trần Huy Bảo Giang, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Chuyển đổi số FPT Digital cũng cho rằng để trả lời chính xác nhất câu hỏi “chuyển đổi số bắt đầu từ đâu”, doanh nghiệp cần được các chuyên gia đầu ngành tư vấn. “Thuật ngữ chuyên môn chúng tôi hay dùng là “đo mức độ trưởng thành số” của doanh nghiệp. Từ kết quả đo đạc này, các chuyên gia sẽ phân tính đánh giá và tư vấn các bước tiếp theo như xác định chiến lược, phân tích khoảng cách từ điểm xuất phát đến mục tiêu, xây dựng các sáng kiến số và lộ trình chuyển đổi số”, ông Giang chia sẻ.

Nguồn tham khảo: https://vnexpress.net/tam-quan-trong-cua-do-muc-do-truong-thanh-so-doanh-nghiep-4432467.html