Uncategorized

AI trong lĩnh vực giáo dục

AI trong lĩnh vực giáo dục

| ,

Trong những năm qua, theo nhiều cách khác nhau AI dần trở nên phổ biến ở khắp mọi nơi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Từ các cảm biến đến những chiếc xe tự lái AI đã đem lại những thay đổi đáng kinh ngạc. Không chỉ là những ứng dụng trong...