Blog

Chuyển đổi số là gì?

Chuyển đổi số là gì?

|

   Khái niệm “Chuyển đổi số” đã xuất hiện trên toàn thế giới từ năm 2015 đến năm 2017. Tại Việt Nam, Chính phủ đã đề cập đến thuật ngữ này từ...